Agenda

Cabinet - Dydd Mawrth, 3ydd Mawrth, 2020 10.30 am

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys

Cyswllt: Stephen Boyd  01597 826374

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau yn ymwneud ag eitemau i’w hystyried ar yr agenda.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cofnodion pdf icon PDF 46 KB

Awdurdodi’r Arweinydd i lofnodi cofnodion y cyfarfod diwethaf a gynhaliwyd ar 11 Chwefror 2020 fel cofnod cywir.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Ysgol Fabanod Ladywell Green Infants ac Ysgol Iau G.G. Hafren pdf icon PDF 216 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Sir Phyl Davies, Aelod Portffolio ar faterion Addysg ac Eiddo.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Prosiect Rhaglen Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain - Ysgol Cedewain pdf icon PDF 172 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Sir Phyl Davies, Aelod Portffolio ar faterion Addysg ac Eiddo.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Protocol diwygiedig ar gyfer awdurdodi digwyddiadau cerbydau modur sy'n effeithio ar lwybrau troed, llwybrau ceffyl a chilffyrdd cyfyngedig o dan adran.33 Deddf Traffig y Ffyrdd 1988 pdf icon PDF 151 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Sir Aled Davies, Aelod Portffolio ar faterion Cyllid, Cefn Gwlad a Thrafnidiaeth.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cyfrif Refeniw Tai (HRA) Cynllun Busnes Ariannol Trideg Blynedd 2020-2021 pdf icon PDF 267 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Sir James Evans, Aelod Portffolio ar faterion Gwasanaethau Datblygu Economaidd, Tai a Rheoleiddio. 

Dogfennau ychwanegol:

8.

Cynllun Rhyddhad Ardrethi y Stryd Fawr ac Adwerthu yng Nghymru 2020-21 pdf icon PDF 250 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Sir Aled Davies, Aelod Portffolio ar faterion Cyllid, Cefn Gwlad a Thrafnidiaeth.

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

Gorolwg a Rhagolygon Ariannol ar 31 Ionawr 2020 pdf icon PDF 814 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Sir Aled Davies, Aelod Portffolio ar faterion Cyllid, Cefn Gwlad a Thrafnidiaeth.

Dogfennau ychwanegol:

10.

Rhagolygon Cyfalaf ar 31 Ionawr 2020 pdf icon PDF 704 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Sir Aled Davies, Aelod Porffolio ar faterion Cyllid, Cefn Gwlad a Thrafnidiaeth.

Dogfennau ychwanegol:

11.

GOHEBIAETH

Derbyn unrhyw ohebiaeth sydd ym marn yr Arweinydd yn ddigon o frys i haeddu ystyriaeth.

Dogfennau ychwanegol:

12.

Penderfyniadau Dirprwyedig a wnaed ers y cyfarfod diwethaf pdf icon PDF 144 KB

Nodi’r penderfyniadau dirprwyedig ers y cyfarfod diwethaf.

Dogfennau ychwanegol:

13.

Blaenraglen Waith pdf icon PDF 74 KB

Ystyried blaenraglen gwaith y Cabinet.

Dogfennau ychwanegol:

Hyfforddiant - Deddf VAWDASV (Cymru) 2015

Dogfennau ychwanegol: