Agenda

Cabinet - Dydd Mawrth, 11eg Chwefror, 2020 10.30 am

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys

Cyswllt: Stephen Boyd  01597 826374

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Cofnodion pdf icon PDF 340 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfod diwethaf a gynhaliwyd ar 21 Ionawr 2020 fel cofnod cywir.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau yn ymwneud ag eitemau i’w hystyried ar yr agenda.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Newidiadau Rhent a Thaliadau Cysylltiedig Cyfrif Refeniw Tai ar gyfer 2020-21 pdf icon PDF 195 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Sir James Evans, Aelod Portffolio ar gyfer Gwasanaethau Datblygu Economaidd, Tai a Rheoleiddio.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Gorolwg a Rhagolygon Ariannol ar 31 Rhagfyr pdf icon PDF 928 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Sir Aled Davies, Aelod Portffolio Cyllid, Cefn Gwlad a Thrafnidiaeth.

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Diweddariad y Rhaglen Gyfalaf ar 31 Rhagfyr pdf icon PDF 776 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Sir Aled Davies, Aelod Portffolio Cyllid, Cefn Gwlad a Thrafnidiaeth.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adroddiad Perfformiad Chwarter 3

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Sir Aled Davies, Aelod Portffolio Cyllid, Cefn Gwlad a Thrafnidiaeth.

Dyma’r ddolen i’r adroddiad Sway

https://sway.office.com/eqKH7SoUOC4sHXNc

 

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

Adroddiad Chwarter 3 Cofrestr Risg Strategol pdf icon PDF 138 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Sir Graham Breeze, Aelod Portffolio ar faterion Llywodraethu ac Ymgysylltu Corfforaethol.

Dogfennau ychwanegol:

9.

Diweddariad Ardaloedd Gwella Busnes Aberhonddu a'r Drenewydd

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Sir James Evans, Aelod Portffolio ar faterion Gwasanaethau Datblygu Economaidd, Tai a Rheoleiddio.

Dogfennau ychwanegol:

10.

Adroddiad Chwarter 3 Rheoli'r Trysorlys pdf icon PDF 590 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Sir Aled Davies, Aelod Portffolio Cyllid, Cefn Gwlad a Thrafnidiaeth.

Dogfennau ychwanegol:

11.

Adroddiad Cadeirydd Annibynnol y Bwrdd Gwella a Sicrwydd pdf icon PDF 460 KB

Derbyn ac ystyried adroddiad Cadeirydd Annibynnol y Bwrdd Gwella a Sicrwydd.

Dogfennau ychwanegol:

12.

Cofnodion y Bwrdd Gwella a Sicrwydd pdf icon PDF 531 KB

Derbyn cofnodion y Bwrdd Gwella a Sicrwydd er gwybodaethAddysg – a gynhaliwyd ar 9 Ionawr 2020 a’r cyfarfod Gofal Cymdeithasol a gynhaliwyd ar 10 Ionawr 2020.

Dogfennau ychwanegol:

13.

GOHEBIAETH

Derbyn unrhyw ohebiaeth sydd ym marn yr Arweinydd yn ddigon o frys i haeddu ystyriaeth.

Dogfennau ychwanegol:

14.

Penderfyniadau Dirprwyedig a wnaed ers y cyfarfod diwethaf pdf icon PDF 8 KB

Nodi’rpenderfyniadu dirprwyedig a wnaed ers y cyfarfod diwethaf.

Dogfennau ychwanegol:

15.

Blaenraglen Waith pdf icon PDF 75 KB

Ystyried blaenraglen waith y Cabinet.

Dogfennau ychwanegol: