Agenda

Cabinet - Dydd Mawrth, 3ydd Medi, 2019 12.30 pm

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys

Cyswllt: Stephen Boyd  01597 826374

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau mewn perthynas ag eitemau sydd i’w trafod ar yr agenda.

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

Ysgol Gynradd Dyffryn Banw ac Ysgol (Sefydledig) yr Eglwys yng Nghymru Llanerfyl pdf icon PDF 299 KB

I ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Aled Davies, Aelod Portffolio ar faterion Cyllid, Cefn Gwlad a Thrafnidiaeth.

 

Dogfennau ychwanegol: