Agenda

Cabinet
Dydd Iau, 9fed Mai, 2019 1.30 pm

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys

Cyswllt: Stephen Boyd  01597 826374

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau yn ymwneud ag eitemau i’w hystyried ar yr agenda.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Cytundeb Rhwng Awdurdodau Tyfu Canolbarth Cymru

Ystyried adroddiad gan y Cynghorwyr Sir Rosemarie Harris, Arweinydd y Cyngor.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cytundeb Menter ar y Cyd ar gyfer Canolfan Ragoriaeth Byd Eang ar gyfer rheilffyrdd yng Nghymru

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Sir Rosemarie Harris, Arweinydd y Cyngor.

 

Dogfennau ychwanegol: