Agenda

Cabinet - Dydd Mawrth, 5ed Tachwedd, 2019 10.30 am

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Stephen Boyd  01597 826374

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Cofnodion pdf icon PDF 197 KB

Awdurdodi’rCadeirydd I lofnodi cofnodion y cyfarfod diwethaf fel cofnod cywir.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbynunrhyw ddatganiadau o fuddiant oddi wrth Aelodau ynghylch eitemau sydd i’w hystyried ar yr agenda.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Adroddiad ar Berfformiad Chwarter 2 pdf icon PDF 4 MB

Ystyriedadroddiad gan y Cynghorydd Sir Aled Davies, Aelod Portffolio ar faterion Cyllid, Cefn Gwlad a Chludiant.

Cliciwchar y ddolen isod i fynd i fersiwn rhyngweithiol Sway o’r adroddiad

2019-20 Chwarter 2 Adroddiad Monitro Perfformiad

 

 

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Mesurau Atebolrwydd Cyhoeddus - Dadansoddiad 2018-19 pdf icon PDF 860 KB

Ystyriedadroddiad gan y Cynghorydd Sir Aled Davies, Aelod Portffolio ar faterion Cyllid, Cefn Gwlad a Chludiant.

Cliciwchar y ddolen isod i fynd i fersiwn rhyngweithiol Sway o’r adroddiad

MesurauAtebolrwydd Cyhoeddusdadansoddiad 2018-19

 

 

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Cofrestr Risg Strategol Chwarter 2 2019-20 pdf icon PDF 807 KB

Ystyriedadroddiad gan yr Arweinydd, y Cynghorydd Sir Rosemarie Harris.

Cliciwchar y ddolen isod i fynd i fersiwn rhyngweithiol Sway o’r adroddiad

Adroddiadar y Gofrestr Risg Strategol Chwarter 2 2019-20

 

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

Alldro'r Gyllideb ar 30 Medi pdf icon PDF 603 KB

Ystyriedadroddiad gan y Cynghorydd Sir Aled Davies, Aelod Portffolio’r Cabinet ar faterion Cyllid, Cefn Gwlad a Chludiant.

Cliciwchar y ddolen isod i fynd i fersiwn rhyngweithiol Sway o’r adroddiad.

https://sway.office.com/ZzH3KojM3WUL5v9t?ref=email

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

Y diweddaraf ar y Rhaglen Gyfalaf ar 30 Medi pdf icon PDF 1 MB

Ystyriedadroddiad gan y Cynghorydd Sir Aled Davies, Aelod Portffolio’r Cabinet ar faterion Cyllid, Cefn Gwlad a Chludiant.

Cliciwchar y ddolen isod i fynd i fersiwn rhyngweithiol Sway o’r adroddiad.

https://sway.office.com/g7ezuKSsqmzqdTT1?ref=email

Dogfennau ychwanegol:

9.

Rheoli'r Trysorlys Adroddiad Chwarter 2 pdf icon PDF 476 KB

Ystyriedadroddiad gan y Cynghorydd Sir Aled Davies, Aelod Portffolio’r Cabinet ar faterion Cyllid, Cefn Gwlad a Chludiant.

Dogfennau ychwanegol:

10.

Ail-lunio caffael cymorth Gofal yn y Cartref trwy ddefnyddio System Brynu Dynamig - y diweddaraf

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Sir Myfanwy Alexander, AelodAelod Portffolio’r Cabinet ar faterion Gofal Cymdeithasol Oedolion.

Dogfennau ychwanegol:

11.

Adroddiad Cadeirydd Annibynnol y Bwrdd Sicrwydd a Gwella pdf icon PDF 159 KB

Ystyriedadroddiad Cadeirydd Annibynnol y Bwrdd Sicrwydd a Gwella.

Dogfennau ychwanegol:

12.

Cofnodion y Bwrdd Sicrwydd a Gwella pdf icon PDF 239 KB

Derbyner gwybodaeth gofnodion cyfarfod y Bwrdd Sicrwydd a Gwella a gynhaliwyd ar 25 Medi 2019.

Dogfennau ychwanegol:

13.

Penodiad i Weithgor yr LDP

PenodiAelod o’r Cabinet i Weithgor yr LDP

Dogfennau ychwanegol:

14.

GOHEBIAETH

Derbyn y cyfryw ohebiaeth y mae’r Arweinydd credu bod cymaint o frys yn ei gylch fel bod angen ei ystyried rhag blaen.

Dogfennau ychwanegol:

15.

Penderfyniadau Dirprwyedig a wnaed ers y cyfarfod diwethaf pdf icon PDF 11 KB

Nodi’r penderfyniadau dirprwyedig a waned ers y cyfarfod diwethaf.

Dogfennau ychwanegol:

16.

Blaenraglen Waith pdf icon PDF 70 KB

Ystyriedblaenraglen waith y Cabinet.

Dogfennau ychwanegol:

Hyfforddiant

Dogfennau ychwanegol:

Hyfforddiant

Yn dilyn y cyfarfod, gofynnir i’r Cabinet a’r Uwch-Dîm Rheoli aros ar ôl i wylio 2 fideo byr yngl?n â Deddf VAWDASV (Cymru) 2015 fel rhan o’r gofyniad dan y ddeddf i gyflenwi hyfforddiant i uwch-arweinwyr y Cyngor. Y fideos yma fydd y cyntaf o gyfres a fydd yn cael eu dangos ar ddiwedd cyfarfodydd y Cabinet dros y misoedd nesaf, gyda’r nod o gynyddu ymwybyddiaeth o drais yn erbyn marched, cam-drin domestig a thrais rhywiol, fel mater sy’n berthnasol i’r gweithlu ac i gyflenwi gwasanaeth.

Dogfennau ychwanegol:

Gwybodaeth Briffio ar y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol - Peter Morris 20 munud

Dogfennau ychwanegol: