Agenda

Cabinet
Dydd Mawrth, 21ain Mai, 2019 10.30 am

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys

Cyswllt: Stephen Boyd  01597 826374

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Cofnodion pdf icon PDF 150 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 30 Ebrill a 9 Mai fel cofnodion cywir.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau yn ymwneud ag eitemau i’w hystyried ar yr agenda.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Datblygu Cyfleuster Storio Deunyddiau Swmpus yng Ngogledd Powys

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Sir Phyl Davies, Aelod Portffolio ar faterion Priffyrdd, Ailgylchu ac Asedau.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Adroddiad Perfformiad Chwarter 4 2018-19 pdf icon PDF 433 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Sir Aled Davies, Aelod Portffolio ar faterion Cyllid, Cefn Gwlad a Thrafnidiaeth.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Datblygiad Tai Gofal Ychwanegol ym Mhowys pdf icon PDF 276 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Sir Stephen Hayes, Aelod Portffolio ar faterion Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol a’r Cynghorydd Sir James Evans, Aelod Portffolio ar faterion Llywodraethu Corfforaethol, Tai a Gwarchod y Cyhoedd.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Strategaeth Toiledau Lleol Powys pdf icon PDF 165 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Sir Martin Weale, Aelod Portffolio ar faterion Economi a’r Cynllunio.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Dirprwyaeth o Bwerau o dan y Ddeddf Delwyr Metel Sgrap 2013 pdf icon PDF 147 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Sir James Evans, Aelod Portffolio ar faterion Llywodraethu Corfforaethol, Tai a Gwarchod y Cyhoedd.

Dogfennau ychwanegol:

9.

Adroddiad Rheoli'r Trysorlys Chwarter 4 pdf icon PDF 432 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Sir Aled Davies, Aelod Portffolio ar faterion Cyllid, Cefn Gwlad a Thrafnidiaeth.

Dogfennau ychwanegol:

10.

Adroddiad Cadeirydd Annibynnol y Bwrdd Gwella a Sicrwydd pdf icon PDF 158 KB

Ystyried adroddiad Cadeirydd Annibynnol y Bwrdd Gwella a Sicrwydd.

Dogfennau ychwanegol:

11.

Cofnodion y Bwrdd Gwella a Sicrwydd pdf icon PDF 87 KB

Derbyn cofnodion y cyfarfod Bwrdd Gwella a Sicrwydd a gynhaliwyd ar 26 Mawrth 2019, er gwybodaeth.

Dogfennau ychwanegol:

12.

GOHEBIAETH

Derbyn unrhyw ohebiaeth sydd ym marn yr Arweinydd yn ddigon o frys i haeddu ystyriaeth.

Dogfennau ychwanegol:

13.

Penderfyniadau Dirprwyedig a wnaed ers y cyfarfod diwethaf pdf icon PDF 62 KB

Nodi’rpenderfyniadau dirprwyedig a gymerwyd ers y cyfarfod diwethaf.

Dogfennau ychwanegol:

14.

Blaenraglen Waith pdf icon PDF 71 KB

Ystyried blaenraglen waith y Cabinet.

Dogfennau ychwanegol: