Agenda

Cabinet
Dydd Mawrth, 30ain Ebrill, 2019 10.30 am

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys

Cyswllt: Stephen Boyd  01597 826374

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Cofnodion pdf icon PDF 75 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfod diwethaf a gynhaliwyd fel cofnod manwl-gywir.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbynunrhyw ddatganiadau o fuddiant gan Aelodau sy’n ymwneud ag eitemau i’w hystyried ar yr Agenda.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Ysgol Bob-oed Llanfyllin pdf icon PDF 96 KB

Ystyriedadroddiad gan y Cynghorydd Sir Myfanwy Alexander, Aelod Portffolio’r Cabinet ar faterion Dysgu a’r Gymraeg.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Ysgol Gynradd Gymunedol Banw ac Ysgol (Sefydledig) yr Eglwys yng Nghymru Llanerfyl pdf icon PDF 118 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Sir Aled Davies, Aelod Portffolio’r Cabinet ar faterion Cyllid, Cefn Gwlad a Chludiant.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Canllawiau Cynllunio Atodol - Tirwedd, Ynni Adnewyddadwy pdf icon PDF 78 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Sir Martin Weale, Aelod Portffolio’r Cabinet ar faterion yr Economi a Chynllunio

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adroddiad ar y Gofrestr Risg Strategol, Chwarter 3 2018/19 pdf icon PDF 74 KB

Ystyried adroddiad gan yr Arweinydd, y Cynghorydd Sir Rosemarie Harris.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Cytundeb Rhyng-Awdurdod Tyfu Canolbarth Cymru

Ystyried adroddiad gan yr Arweinydd, y Cynghorydd Sir Rosemarie Harris.

Dogfennau ychwanegol:

9.

Y Diweddaraf ar Celtic Energy

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Sir Aled Davies, Aelod Portffolio’r Cabinet ar faterion Cyllid, Cefn Gwlad a Chludiant.

Dogfennau ychwanegol:

10.

Cofnodion Bwrdd y Cyd-Bartneriaeth (JPB) pdf icon PDF 54 KB

Derbyn er gwybodaeth gofnodion Bwrdd y Cyd-Bartneriaeth a gyfarfu ar 21 Mawrth 2019.

Dogfennau ychwanegol:

11.

Cofnodion y Bwrdd Gwella a Sicrwydd pdf icon PDF 1 MB

Derbyn er gwybodaeth gofnodion cyfarfod y Bwrdd Gwella a Sicrwydd a gynhaliwyd ar 27 Chwefror 2019.

Dogfennau ychwanegol:

12.

GOHEBIAETH

Derbyn y cyfryw ohebiaeth ag sydd ym marn yr Arweinydd yn fater o gymaint brys fel ei bod yn teilyngu ystyriaeth.

Dogfennau ychwanegol:

13.

Penderfyniadau Dirprwyedig a wnaed ers y cyfarfod diwethaf pdf icon PDF 41 KB

Nodi’rpenderfyniadau dirprwyedig a luniwyd er y cyfarfod diwethaf.

Dogfennau ychwanegol:

14.

Blaenraglen Waith pdf icon PDF 58 KB

Ystyriedblaenraglen waith y Cabinet.

Dogfennau ychwanegol: