Agenda

Cabinet - Dydd Gwener, 12fed Mawrth, 2021 2.00 pm

Lleoliad: By Teams. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Stephen Boyd  01597 826374

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau yn ymwneud ag eitemau i’w hystyried ar yr agenda.

3.

Prisio Gofal Preswyl pdf icon PDF 192 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Sir Myfanwy Alexander, Aelod Portffolio ar faterion Gofal Cymdeithasol Oedolion.

4.

Perfformiad y gwasanaeth llyfrgelloedd dan fframwaith Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru, 2019/20 pdf icon PDF 141 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Sir Rachel Powell, Aelod Portffolio ar faterion Pobl ifanc a Diwylliant.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cytundeb Rhwng Awdurdodau- Bargen Twf Canolbarth Cymru

Ystyried Cytundeb Rhwng Awdurdodau - Bargen Twf Canolbarth Cymru.

6.

Eitemau wedi'u Heithrio

Mae'r Swyddog Monitro wedi penderfynu bod yr eitemau canlynol yn destun categori 3 y Rheolau Trefn Mynediad at Wybodaeth. Ei farn o ran prawf lles y cyhoedd (wedi ystyried darpariaethau Rheol 14.8, Rheolau Mynediad at Wybodaeth y Cyngor), oedd y byddai gwneud y wybodaeth hon yn gyhoeddus yn datgelu gwybodaeth ynglyn â materion ariannol neu fusnes unrhyw unigolyn penodol (gan gynnwys yr awdurdod yn cadw’r wybodaeth honno).

 

Ynei farn ef, mae'r ffactorau hyn yn fwy pwysig na diddordeb y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth. Gofynnir i Aelodau ystyried y ffactorau hyn wrth benderfynu ar brawf lles y cyhoedd, a dylent benderfynu hyn wrth iddynt ystyried eithrio'r cyhoedd o'r rhan hon o'r cyfarfod.

7.

Adolygiad Polisi MRP pdf icon PDF 783 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Sir Aled Davies, Aelod Portffolio ar faterion Cyllid a Thrafnidiaeth.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Briffio am y Ganolfan fyd-eang rhagoriaeth rheilffyrdd yng Nghymru

Derbyn briff am y Ganolfan fyd-eang Rhagoriaeth Rheilffyrdd.