Agenda

Cabinet - Dydd Mawrth, 9fed Chwefror, 2021 10.00 am

Lleoliad: By Teams. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Stephen Boyd  01597 826374

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau o absenoldeb.

2.

Cofnodion pdf icon PDF 465 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfod diwethaf a gynhaliwyd ar 26 Ionawr 2021 fel cofnod cywir.

3.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau yn ymwneud ag eitemau i’w hystyried ar yr agenda.

4.

Cynnig Ysgol Castell Caereinion pdf icon PDF 554 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Sir Phyl Davies, Aelod Portffolio ar faterion Addysg ac Eiddo.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cynnig Ysgol GG Yr Ystog pdf icon PDF 562 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Sir Phyl Davies, Aelod Portffolio ar faterion Addysg ac Eiddo.

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Cynnig Ysgol Llanbedr pdf icon PDF 564 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Sir Phyl Davies, Aelod Portffolio ar faterion Addysg ac Eiddo.

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

Cynnig Ysgol Llanfihangel Rhydieithon pdf icon PDF 550 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Sir Phyl Davies, Aelod Portffolio ar faterion Addysg ac Eiddo.

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

Adroddiad Archwilio Cymru - Trawsnewid yng Nghyngor Sir Powys pdf icon PDF 228 KB

Ystyried adroddiad gan yr Arweinydd, y Cynghorydd Sir Rosemarie Harris.

Dogfennau ychwanegol:

9.

Crynodeb Blynyddol Archwilio Cymru pdf icon PDF 131 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Sir Graham Breeze, Aelod Portffolio ar faterion Gwasanaethau Llywodraethu Corfforaethol, Ymgysylltu a Rheoleiddio.

Dogfennau ychwanegol:

10.

Penderfyniadau Dirprwyedig a wnaed ers y cyfarfod diwethaf pdf icon PDF 256 KB

Nodi’rpenderfyniadau dirprwyedig a gymerwyd ers y cyfarfod diwethaf.

11.

Blaenraglen Waith pdf icon PDF 81 KB

Ystyried blaenraglen waith y Cabinet.