Agenda

Cabinet - Dydd Mawrth, 16eg Chwefror, 2021 10.30 am

Lleoliad: By Teams. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Stephen Boyd  01597 826374

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.

Datganiadau o fudd

Derbyn unrhyw ddatganiadau o fudd gan Aelodau mewn perthynas ag eitemau sydd i’w trafod ar yr agenda.

 

3.

Ysgol Gynradd ac Ysgol Uwchradd Llanfair Caereinion – Cynnig ar gyfer Ysgol Pob Oed. pdf icon PDF 472 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd  Phyl Davies, Aelod Portffolio – Addysg ac Eiddo.

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Arolwg Blynyddol 2021 o Weledigaeth 2025 ein Cynllun Gwella Corfforaethol, gan gynnwys ein Amcanion Cydraddoldeb Strategol 2020-2024 pdf icon PDF 507 KB

Ystyried adroddiad gan yr Arweinydd, Cynghorydd  Rosemarie Harris

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Adroddiad Perfformiad Chwarter 3

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Graham Breeze, Aelod Portffolio – Llywodraethu Corfforaethol, Ymgysylltu a Gwasanaethau Rheoleiddio.

Dyma’r ddolen i adroddiad Sway  Performance Report Quarter 3 2020-21 (office.com)

 

6.

Adroddiad Chwarter 3 y Gofrestr Risg Strategol 2020/2021 pdf icon PDF 139 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Aled Davies, Aelod Portffolio – Cyllid a Thrafnidiaeth.

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adroddiad Chwarter 3 Rheoli’r Trysorlys. pdf icon PDF 670 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Aled Davies, Aelod Portffolio – Cyllid a Thrafnidiaeth.

 

8.

Cyfrif Refeniw Tai – Rhent a chostau cysylltiedig, newidiadau ar gyfer 2021-22 pdf icon PDF 368 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Iain McIntosh, Aelod Portffolio – Datblygu Economaidd, Cynllunio a Thai.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

Strategaeth Cymorth Cynnar Gwasanaethau Plant pdf icon PDF 644 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Rachel Powell, Aelod Portffolio – Pobl Ifanc a Diwylliant.

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

Strategaeth Ynni Canolbarth Cymru pdf icon PDF 686 KB

Ystyried adroddiad gan yr Arweinydd, y Cynghorydd Rosemarie Harris.

.

 

Dogfennau ychwanegol: