Agenda

Cabinet
Dydd Mawrth, 7fed Ionawr, 2020 10.00 am

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor A - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. View directions

Cyswllt: Stephen Boyd  01597 826374

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiadau o fuddiant oddi wrth Aelodau ynghylch eitemau sydd I’w hystyried ar yr agenda.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Ysgol Fabanod Ladywell Green ac Ysgol Iau Gymunedol Hafren pdf icon PDF 471 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Sir Phyl Davies, Aelod Portffolio’r Cabinet ar faterion Addysg ac Eiddo.

Dogfennau ychwanegol: