Agenda

Cabinet
Dydd Mawrth, 17eg Rhagfyr, 2019 10.30 am

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. View directions

Cyswllt: Stephen Boyd  01597 826374

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Cofnodion pdf icon PDF 212 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfod diwethaf a gynhaliwyd fel cofnod cywir.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau yn ymwneud ag eitemau i’w hystyried ar yr agenda.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Diwygiadau i'r Fformiwla Ariannu Ysgolion a'r Cynllun Cyllido Ysgolion pdf icon PDF 209 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Sir P Davies, Aelod Portffolio ar faterion Addysg ac Eiddo a’r Cynghorydd Sir A Davies, Aelod Portffolio ar faterion Cyllid, Cefn Gwlad a Thrafnidiaeth. 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cynllun Gwella Rhoi'r Cwsmer yn Gyntaf pdf icon PDF 509 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Sir James Evans, Aelod Portffolio ar faterion Datblygu Economaidd, Tai a Gwasanaethau Rheoleiddio.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Gorolwg a Rhagolygon Ariannol ar 30 Tachwedd 2019

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Sir Aled Davies, Aelod Portffolio ar faterion Cyllid, Cefn Gwlad a Thrafndiaeth.

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

Diweddariad ar y Rhaglen Gyfalaf ar 30 Tachwedd 2019

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Sir Aled Davies, Aelod Portffolio ar faterion Cyllid, Cefn Gwlad a Thrafnidiaeth.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Cofnodion y Bwrdd Gwella a Sicrwydd pdf icon PDF 284 KB

Derbyn cofnodion cyfarfodydd y Bwrdd Gwella a Sicrwydd a gynhaliwyd ar 22 Hydref 2019.

Dogfennau ychwanegol:

9.

GOHEBIAETH

Derbyn unrhyw ohebiaeth sydd ym marn yr Arweinydd yn ddigon o frys i haeddu ystyriaeth.

Dogfennau ychwanegol:

10.

Penderfyniadau Dirprwyedig a wnaed ers y cyfarfod diwethaf pdf icon PDF 6 KB

Nodi’rpenderfyniadau dirprwyedig a waned ers y cyfarfod diwethaf.

Dogfennau ychwanegol:

11.

Blaenraglen Waith pdf icon PDF 73 KB

Ystyried blaenraglen waith y Cabinet.

Dogfennau ychwanegol:

Hyfforddiant - VAWDASV Deddf (Cymru) 2015 Fideo Hyfforddi 5

Dogfennau ychwanegol: