Agenda

Cabinet
Dydd Mawrth, 8fed Hydref, 2019 10.30 am

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. View directions

Cyswllt: Stephen Boyd  01597 826374

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

To receive apologies for absence.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Cofnodion pdf icon PDF 208 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfod diwethaf fel cofnod cywir.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiadau o fuddiant gan Aelodau mewn perthynas ag eitemau i’w hystyried ar yr agenda.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cynllun Rheoli Asedau Priffyrdd pdf icon PDF 334 KB

Ystyried adroddiad yr Arweinydd, y Cynghorydd Sir Rosemarie Harris.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Adolygiad o'r Gwasanaethau Gaeaf Cymal 1 pdf icon PDF 468 KB

Ystyried adroddiad yr Arweinydd, y Cynhgorydd Sir Rosemarie Harris.

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

Trosolwg a Rhagolygon Ariannol ar 31 Awst 2019 pdf icon PDF 958 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Sir Aled Davies, Aelod Portffolio Cyllid, Cefn Gwlad a Chludiant.

Dyma’r cysylltiad ag adroddiad rhyngweithiol Sway https://sway.office.com/aC4n9yv8rFBbZAkg?ref=Link

Dogfennau ychwanegol:

7.

Y Diweddaraf ar y Rhaglen Gyfalaf ar 31 Awst 2019 pdf icon PDF 952 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Sir Aled Davies, Aelod Portffolio Cyllid, Cefn Gwlad a Chludaint.

Dyma’r ddolen i adroddiad rhyngweithiol Sway. https://sway.office.com/cuRJZhFPjLabgXM4?ref=Link

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

Llythyr Blynyddol yr Ombwdsmon Gwsanaethau Cyhoeddus pdf icon PDF 137 KB

Derbyn ac ystyried llythyr blynyddol yr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus.

Adroddiad eglurhaol i ddilyn.

Dogfennau ychwanegol:

9.

Cofnodion y Bwrdd Gwella a Sicrwydd pdf icon PDF 292 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod y Bwrdd Gwella a Sicrwydd a gynhaliwyd ar 28 Awst 2019.

Dogfennau ychwanegol:

10.

GOHEBIAETH

Derbyn unrhyw ohebiaeth sydd ym marn yr Arweinydd yn fater o gymaint brys fel bod yn rhaid ei ystyried.

Dogfennau ychwanegol:

11.

Penderfyniadau Dirprwyedig a wnaed ers y cyfarfod diwethaf pdf icon PDF 71 KB

Nodi’r penderfyniadau dirprwyedig a wnaed ers y cyfarfod diwethaf.

Dogfennau ychwanegol:

12.

Blaenraglen Waith pdf icon PDF 71 KB

Ystyried blaenraglen waith y Cabinet.

Dogfennau ychwanegol: