Agenda

Cabinet
Dydd Mawrth, 17eg Medi, 2019 11.30 am

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. View directions

Cyswllt: Stephen Boyd  01597 826374

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

Dogfennau ychwanegol:

2.

Cofnodion pdf icon PDF 223 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 30 Gorffennaf a 3 Medi 2019 fel cofnodion cywir.

Dogfennau ychwanegol:

3.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau ym ymwneud ag eitemau i’w hystyried ar yr agenda.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Adolygiad o Ddarpariaeth y Chweched Dosbarth 2019 pdf icon PDF 159 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Sir Myfanwy Alexander, Aelod Portffolio ar faterion Dysgu a’r Iaith Gymraeg.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

Ysgol Fabanod Ladywell Green ac Ysgol Iau G.G. Hafren pdf icon PDF 306 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Sir Myfanwy Alexander, Aelod Portffolio ar faterion Dysgu a’r Iaith Gymraeg.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Strategaeth Ariannol Tymor Canolig pdf icon PDF 224 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Sir Aled Davies, Aelod Portffolio ar faterion Cyllid, Cefn Gwlad a Thrafnidiaeth.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Gorolwg a Rhagolygon Ariannol ar 31 Gorffennaf 2019 pdf icon PDF 920 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Sir Aled Davies, Aelod Portffolio ar faterion Cyllid, Cefn Gwlad a Thrafnidiaeth.

 

Y cyfeiriad gwe ar gyfer yr adroddiad cyllid rhyngweithiol ar gyfer Gorffennaf yw https://sway.office.com/U4WTrE7HLBNmmMc7?ref=Link

 

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

Diweddariad ar y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer y cyfnod i 31 Gorffennaf 2019 pdf icon PDF 338 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd Sir Aled Davies, Aelod Portffolio ar faterion Cyllid, Cefn Gwlad a Thrafnidiaeth.

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

Polisi Cynllun Partneriaeth Prif Awdurdodau pdf icon PDF 174 KB

Ystyried adroddiad gan y Cynghorydd James Evans, Aelod Portffolio ar faterion Llywodraethu Corfforaethol, Tai a Gwarchod y Cyhoedd.

Dogfennau ychwanegol:

10.

Diogelu Corfforaethol Diweddariad 6 Mis ar 30 Mehefin 2019 pdf icon PDF 249 KB

Derbyn ac ystyried y papur briffio 6 Mis a diweddariad gan y Grwp Diogelu Corfforaethol.

Dogfennau ychwanegol:

11.

GOHEBIAETH

Derbyn unrhyw ohebiaeth sydd ym marn yr Arweinydd yn ddigon o frys i haeddu ystyriaeth.

Dogfennau ychwanegol:

12.

Penderfyniadau Dirprwyedig a wnaed ers y cyfarfod diwethaf pdf icon PDF 12 KB

I nodi’r penderfyniadau dirprwyedig a gymerwyd ers y cyfarfod diwethaf.

Dogfennau ychwanegol:

13.

Blaenraglen Waith pdf icon PDF 73 KB

Ystyried blaenraglen waith y Cabinet.

Dogfennau ychwanegol: