Agenda

Pwyllgor Archwilio - Dydd Gwener, 5ed Tachwedd, 2021 10.00 am

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor A - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys

Cyswllt: Lisa Richards  01597 826371

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.

Datganiadau o fudd

Derbyn datganiadau o fudd gan Aelodau. 

 

3.

Cofnodion pdf icon PDF 233 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfod blaenorol.

 

4.

Twyll Corfforaethol pdf icon PDF 282 KB

Ystyried adroddiad gan y Pennaeth Cyllid. 

 

5.

Adolygiad dilynol gan Archwilio Cymru o drefniadau craffu 2021 pdf icon PDF 887 KB

Ystyried adroddiad yr Aelod Portffolio – Llywodraethu Corfforaethol, Ymgysylltu a Gwasanaethau Rheoleiddiol.

 

6.

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio pdf icon PDF 217 KB

Ystyried adroddiad y Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd.

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

Diweddariad Archwilio Mewnol Ch2 Q2 pdf icon PDF 1 MB

Ystyried y Diweddariad Archwilio Mewnol ar ddiwedd yr ail chwarter.

 

 

8.

Rheoli’r Trysorlys Ch 2 Q2 pdf icon PDF 824 KB

Ystyried adroddiad gan yr Aelod Portffolio – Cyllid.

 

9.

Cau’r Cyfrifon pdf icon PDF 11 KB

Ystyried adroddiad gan y Pennaeth Cyllid. 

 

10.

Ffrwd waith Cyfalaf

10.1

Fframwaith Llywodraethu Cyfalaf pdf icon PDF 188 KB

Ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid. 

 

Dogfennau ychwanegol:

10.2

Gwerthuso ac Achosion Busnes Prosiectau Rhaglen Gyfalaf. pdf icon PDF 148 KB

Ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid. 

 

Dogfennau ychwanegol:

11.

RHAGLEN WAITH pdf icon PDF 334 KB

Ystyried y blaenraglen waith ac a ddylid ychwanegu unrhyw eitemau ychwanegol.