Agenda

Pwyllgor Archwilio - Dydd Gwener, 30ain Gorffennaf, 2021 10.00 am

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor A - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys

Cyswllt: Lisa Richards  01597 826371

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.

Datganiadau o fuddiant.

Derbyn datganiadau o fuddiant gan Aelodau.

 

3.

Cofnodion pdf icon PDF 224 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i arwyddo cofnodion y cyfarfod blaenorol. 

 

4.

Swyddfa Archwilio Cymru

4.1

Llythyr at Gadeiryddion Pwyllgorau Llywodraethu ac Archwilio. pdf icon PDF 98 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.2

Rhaglen Waith Archwilio Cymru pdf icon PDF 193 KB

Ystyried Rhaglen Waith ac Amserlen Archwilio Cymru

 

5.

Cofrestr Risg Strategol pdf icon PDF 209 KB

Ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid. 

 

Dogfennau ychwanegol:

5.1

Datblygu’r Gweithlu Iechyd a Gofal

5.2

Brexit

6.

Twyll pdf icon PDF 362 KB

Ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid.

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

Archwilio Mewnol

Ystyried Barn Archwilio Mewnol Blynyddol .

 

7.1

Adroddiad ar Berfformiad Ch. 1 pdf icon PDF 1 MB

Ystyried adroddiad gweithgareddau SWAP am y chwarter cyntaf. 

 

7.2

Cynllun Archwilio Ch 2 pdf icon PDF 1 MB

Ystyried Cynllun Archwilio SWAP ar gyfer Ch1 a Ch2.

 

8.

Llywodraethu a Sicrwydd y Rhaglen Gyfalaf pdf icon PDF 132 KB

Ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid.

 

9.

Rheoli’r Trysorlys - Ch1 pdf icon PDF 864 KB

Ystyried adroddiad yr Aelod Portffolio – Cyllid.

 

10.

RHAGLEN WAITH pdf icon PDF 332 KB

Ystyried y blaenraglen waith a ph’un ai i gynnwys eitemau ychwanegol.