Agenda

Audit Committee - This meeting is being undertaken electronically. Any member of the public who wishes to connect to the meeting please contact the person named on the agenda., Pwyllgor Archwilio
Dydd Llun, 23ain Mawrth, 2020 2.00 pm, CANCELLED

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor A - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. View directions

Cyswllt: Lisa Richards  01597 826371

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyndatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau.

3.

Cofnodion pdf icon PDF 353 KB

Awdurdodi’rCadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfod blaenorol.

4.

Adroddiad SWAP ar Daliad Cyfalaf i Theatr Brycheiniog pdf icon PDF 678 KB

Ystyried yr adroddiad SWAP ar Daliad Cyfalaf i Theatr Brycheiniog.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cynllun Archwilio Mewnol Drafft 2020/21 pdf icon PDF 1 MB

Ystyried Cynllun Archwilio mewnol arfaethedig ar gyfer 2020/21.

6.

Swyddfa Archwilio Cymru - Cynllun Archwilio 2020/21 pdf icon PDF 330 KB

Ystyried Cynllun Archwilio – Swyddfa Archwilio Cymru 2020/21.

7.

Swyddfa Archwilio Cymru - Cynllun Archwilio y Gronfa Bensiwn 2020/21 pdf icon PDF 360 KB

Ystyried Cynllun Archwilio y Gronfa Bensiwn 2020/21 – Swyddfa Archwilio Cymru.

8.

Adroddiad Gostyngiadau Costau ac Osgoi 31 Ionawr 2020 pdf icon PDF 670 KB

Ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid.

9.

Polisi Gwrth-dwyll a Llygredigaeth/Polisi Sancsiynau ac Erlyniadau/Polisi Gwrth-Wyngalchu Arian pdf icon PDF 113 KB

Ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid.

Dogfennau ychwanegol:

10.

RHAGLEN WAITH pdf icon PDF 337 KB

Ystyried y blaen-raglen waith ac os dylid cynnwys unrhyw eitemau ychwanegol.