Agenda

Pwyllgor Archwilio
Dydd Mercher, 7fed Awst, 2019 10.00 am

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor A - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. View directions

Cyswllt: Lisa Richards  01597 826371

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbynymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyndatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau.

3.

DATGANIAD O CHWIPIAU PLAID

Derbyndatganiadau ynglyn â gwaharddiad chwip plaid a gyflwynwyd i Aelod mewn perthynas â'r cyfarfod yn unol ag Adran 78 (3) Mesur Llywodraeth Leol 2001.

(D.S: atgoffir yr Aelodau, dan Adran 78, na all Aelodau sydd wedi derbyn gwaharddiad chwip plaid bleidleisio ar fater gerbron y Pwyllgor.

4.

Cofnodion pdf icon PDF 115 KB

Awdurdodi’rCadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfod blaenorol.

5.

Prosesau Caffael pdf icon PDF 186 KB

Ystyried prosesau caffael gan gyfeirio’n benodol at Dawnus a Jistcourt.

Dogfennau ychwanegol:

6.

RHAGLEN WAITH pdf icon PDF 176 KB

Ystyried y blaenraglen waith ac os dylid cynnwys unrhyw eitemau ychwanegol.