Agenda

Pwyllgor Archwilio
Dydd Iau, 16eg Mai, 2019 12.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor A - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. View directions

Cyswllt: Lisa Richards  01597 826371

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ethol Cadeirydd

I ethol Cadeirydd ar gyfer y flwyddyn i ddod.

2.

Ethol Is-gadeirydd

I ethol Is-Gadeirydd ar gyfer y flwyddyn i ddod

3.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

4.

Gweithgor Archwilio Mewnol

I benodi hyd at bump aelod i wasanaethu ar y Gweithgor Archwilio Mewnol.