Agenda

Pwyllgor Archwilio - Dydd Iau, 19eg Rhagfyr, 2019 10.00 am

Lleoliad: Siambr y Cyngor - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Lisa Richards  01597 826371

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn datganiadau o ddiddordeb gan Aelodau.

 

3.

DATGANIAD O CHWIPIAU PLAID

Derbyn datganiadau ynglyn â gwaharddiad chwip plaid a gyflwynwyd i Aelod mewn perthynas â'r cyfarfod yn unol ag Adran 78 (3) Mesur Llywodraeth Leol 2001.

 (D.S: atgoffir yr Aelodau, dan Adran 78, na all Aelodau sydd wedi derbyn gwaharddiad chwip plaid bleidleisio ar fater gerbron y Pwyllgor.

 

4.

Cofnodion pdf icon PDF 249 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfod blaenorol.

 

5.

Tystysgrif Archwilio Swyddfa Archwilio Cymru – Adroddiad Gwella Blynyddol a’r Cynllun Corfforaethol pdf icon PDF 124 KB

I ystyried Tystysgrif Archwilio Swyddfa Archwilio Cymru

Dogfennau ychwanegol:

6.

Adolygu Camddywediadau a Gwallau pdf icon PDF 114 KB

Ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid.

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

Rheoli Risgiau Strategol

8.

Asesiadau Economaidd ac Ariannol – Adolygu Cynnydd pdf icon PDF 373 KB

Ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid.

 

9.

Trawsnewid Rheoli Contractau pdf icon PDF 119 KB

Ystyried adroddiad yr Arweinydd Proffesiynol Dros Dro – Gwasanaethau Masnachol.

 

10.

Mesur Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) – Pwyllgorau Llywodraethu ac Archwilio. pdf icon PDF 209 KB

Ystyried ymateb ar yr ymgynghoriad i’r Mesur Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) – Pwyllgorau Llywodraethu ac Archwilio.

 

Dogfennau ychwanegol:

11.

Cau’r Cyfrifon pdf icon PDF 121 KB

Ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid.

 

12.

Archwilio Mewnol – Monitro Perfformiad yr Ail Chwarter pdf icon PDF 861 KB

Ystyried adroddiad Partneriaeth Archwilio De-orllewin.

 

13.

Archwilio Mewnol – Cynllun Gwaith 2019-20 pdf icon PDF 1 MB

Ystyried Cynllun Gwaith Archwilio Mewnol ar gyfer  2019-20.

 

14.

Arolwg o’r Archwiliad Mewnol pdf icon PDF 84 KB

Ystyried adroddiad y Cyfarwyddwr Corfforaethol – Adnoddau a Thrawsnewid.

 

15.

Adroddiadau Archwilio Mewnol pdf icon PDF 374 KB

I nodi adroddiadau Archwilio Mewnol a Chynlluniau gwaith cysylltiedig.

 

Dogfennau ychwanegol:

16.

RHAGLEN WAITH pdf icon PDF 182 KB

I ystyried y blaenraglen waith a ph’un ai i ychwanegu eitemau eraill.