Agenda

Pwyllgor Archwilio - Dydd Gwener, 27ain Tachwedd, 2020 11.00 am

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor A - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys

Cyswllt: Lisa Richards  01597 826371

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Ethol Cadeirydd

Ethol Cadeirydd ar gyfer y flwyddyn ddilynol.

3.

Election of Vice Chair

Ethol Is-Gadeirydd ar gyfer y flwyddyn ddilynol.

4.

Gweithgor Archwilio Mewnol

Penodi pump aelod i’r Gweithgor Archwilio Mewnol.

5.

Panel Cyllid

Penodi un Aelod i eistedd ar y Panel Cyllid.  (Mae’r Cadeirydd a’r Aelod Lleyg yn cael eu penodi i’r Panel Cyllid yn rhinwedd eu swyddi).