Agenda

Pwyllgor Archwilio - Dydd Iau, 19eg Tachwedd, 2020 10.00 am

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor A - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys

Cyswllt: Lisa Richards  01597 826371

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyndatganiadau o fuddiant oddi wrth Aelodau.

3.

Cofnodion pdf icon PDF 272 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfod blaenorol.

4.

Cronfa Bensiwn Powys - Datganiad o Gyfrifon pdf icon PDF 85 KB

Ystyriedadroddiad y Pennaeth Cyllid.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Archwilio Cymru - Cynaliadwyedd Ariannol Llywodraeth Leol o ganlyniad i Bandemig Covid 19 pdf icon PDF 1 MB

Ystyriedadroddiad Archwilio Cymru.

6.

Archwilydd Cyffredinol - Dadansoddeg Data pdf icon PDF 114 KB

Ystyriedllythyr gan Archwilydd Cyffredinol Cymru.

7.

Cofrestrau Risg Strategol a Covid pdf icon PDF 136 KB

Ystyriedadroddiad yr Aelod Portffolio ar faterion Cyllid.

Dogfennau ychwanegol:

8.

Archwiliad - Adroddiad ar Berfformiad pdf icon PDF 2 MB

Ystyried y Diweddariad ar Weithgareddau Archwiliad Mewnol Chwarter 2.

9.

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio pdf icon PDF 24 KB

Ystyriedadroddiad Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd.

Dogfennau ychwanegol:

10.

Rheoli'r Drysorfa pdf icon PDF 645 KB

Ystyriedadroddiad yr Aelod Portffolio ar faterion Cyllid.

 

Dogfennau ychwanegol:

11.

GWEITHGORAU pdf icon PDF 198 KB

Derbyncrynodeb o gyfarfod o’r Gweithgor.

12.

RHAGLEN WAITH

Bydd y cyfarfod nesaf yn cael ei gynnal ar 10 Rhagfyr 2020 am 10am pan fydd yr eitemau canlynol ar yr agenda:

 

·         Archwilio Cymru – Gwrth-dwyll

·         Archwilio Cymru – y Fenter Gwrth-dwyll Genedlaethol

·         Datblygu Dysgu a Gweithwyr

·         Adolygiad o Grantiau Busnes