Agenda

Pwyllgor Archwilio - Dydd Iau, 11eg Chwefror, 2021 10.00 am

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor A - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys

Cyswllt: Lisa Richards  01597 826371

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbynymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyndatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau.

3.

Cofnodion pdf icon PDF 256 KB

Awdurdodi’rCadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfod blaenorol.

4.

Archwilio Mewnol

4.1

Rheoli Risg pdf icon PDF 519 KB

Ystyried adroddiad SWAP terfynol ar Reoli Risg.

Dogfennau ychwanegol:

4.2

Monitro Perfformiad Chwarter 3 pdf icon PDF 1 MB

Ystyried Adroddiad Monitro Perfformiad Chwarter 3.

4.3

Traciwr Argymhellion

Derbyn cyflwyniad ar y traciwr argymhellion newydd.

4.4

Grantiau Busnes

Derbyn adroddiad cynnydd ar lafar.

5.

Cofrestr Risg Strategol pdf icon PDF 107 KB

Ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid.

Dogfennau ychwanegol:

6.

Twyll

Derbyn diweddariad ar lafar ar gynnydd y cynllun gweithredu yn dilyn adroddiad Archwilio Cymru ar Dwyll.

7.

Rhaglen Gyfalaf pdf icon PDF 2 MB

Ystyried y Rhaglen Gyfalaf. 

Bydd y Cadeirydd hefyd yn diweddaru’r Pwyllgor ar Ysgol Gymraeg Y Trallwyng.

8.

Rheoli'r Trysorlys pdf icon PDF 670 KB

Ystyried adroddiad yr Aelod Portffolio ar faterion Cyllid.

9.

Cau'r Cyfrifon pdf icon PDF 114 KB

Ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid.