Agenda

Pwyllgor Archwilio - Dydd Mawrth, 29ain Medi, 2020 9.00 am

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor A - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys

Cyswllt: Lisa Richards  01597 826371

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyn datganiadau o ddiddordeb gan Aelodau.

3.

Cofnodion pdf icon PDF 353 KB

Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfodydd blaenorol.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Datganiad o'r Cyfrifon pdf icon PDF 93 KB

Ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Cyfeiriad Cyfalafu pdf icon PDF 171 KB

Ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid.

6.

Taliad Cyfalaf i Theatr Brycheiniog pdf icon PDF 137 KB

Ystyried adroddiad SWAP i broses y cyngor mewn perthynas a thaliad cyfalaf un-tro a wnaed i Theatr Brycheiniog yn 2018.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adolygiad o'r Gwasanaeth Archwilio Mewnol

Derbyn cyflwyniad gan y Cyfarwyddwr Corfforaethol, Adnoddau a Thrawsnewid.

8.

Diweddariad Archwilio Mewnol pdf icon PDF 904 KB

Ystyried adroddiad y Cyfarwyddwr Cynorthwyol, SWAP.

9.

GWEITHGORAU pdf icon PDF 464 KB

Nodi adroddiad Archwilio Mewnol ar Reoli Contact HOWPS, ymateb yr Awdurdod a’r sylwadau gan y Gweithgor Archwilio Mewnol.

Dogfennau ychwanegol: