Agenda

Pwyllgor Archwilio - Dydd Gwener, 4ydd Medi, 2020 10.00 am

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor A - Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys. Gweld cyfeiriadau

Cyswllt: Lisa Richards  01597 826371

Eitemau
Rhif eitem

1.

Ymddiheuriadau

Derbynymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

Datganiadau o ddiddordeb

Derbyndatganiadau o ddiddordeb gan Aelodau.

3.

Archwilio Cymru - Cynllunio'r Gweithlu pdf icon PDF 223 KB

Ystyried adroddiad y Pennaeth Datblygu’r Gweithlu a’r Sefydliad.

Dogfennau ychwanegol:

4.

Adroddiad Gwella Corfforaethol a Thystysgrif Perfformiad pdf icon PDF 217 KB

Ystyried adroddiad y Pennaeth Trawsnewid a Chyfathrebu.

Dogfennau ychwanegol:

5.

Archwilio Mewnol - Adroddiad Blynyddol pdf icon PDF 1 MB

Ystyried Adroddiad Archwilio Mewnol Blynyddol.

6.

Cofrestrau Strategol a Risg Covid pdf icon PDF 106 KB

Ystyried adroddiad y Pennaeth Cyllid.

Dogfennau ychwanegol:

7.

Rheoli'r Trysorlys - Adolygiad Blynyddol 2019/20 pdf icon PDF 556 KB

Ystyried adroddiad yr Aelod Portffolio ar faterion Cyllid.

8.

Rheoli'r Trysorlys - Adroddiad Chwarterol pdf icon PDF 512 KB

Ystyried adroddiad yr Aelod Portffolio ar faterion Cyllid.

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

RHAGLEN WAITH

Mae’r cyfarfod nesaf wedi’i drefnu ar gyfer dydd Mawrth 29 Medi 2020 i ystyried y Datganiad Cyfrifon terfynol.