Porwr Pwyllgorau

Pwyllgorau Cyfredol

Calendr Cyfarfodydd
Dyddiadau yr holl gyfarfodydd cyngor a chyrff allanol sydd i ddod.

Cynlluniau Gwaith i’r Dyfodol
Manylion cynlluniau gwaith i’r dyfodol a gyhoeddwyd gan y cyngor, sy’n rhestru’r penderfyniadau allweddol sydd i’w gwneud dros y tri mis nesaf.

Penderfyniadau gan y Cabinet, pwyllgorau ac ati neu Penderfyniadau Swyddogion
Chwilio am benderfyniadau yn y gorffennol gan un ai gyrff gwneud penderfyniadau’r cyngor (fel y Cabinet) neu gan swyddogion y cyngor.s.

Chwilio Dogfennau
Defnyddio geiriau allweddol i chwilio am ddogfennau yn ymwneud ag unrhyw fater penodol sydd o ddiddordeb i chi.

Pwyllgorau
Defnyddiwch y dolenni isod i weld agendau a chofnodion cyfarfodydd blaenorol pwyllgorau, ynghyd ag adroddiadau swyddogion a gafodd eu trafod: